تبلیغات
دنیایه زیبایه من - ورزشی

دنیایه زیبایه من

زندگیه زیبا و عاری از هرگونه زشتی و بدی حقه همه ماست.

شهرداری ارومیه 0 - سایپا  3  (16-25) (18-25) (22-25)

پیکان 1 - کاله 3 (21-25) (25-21) (13-25) (20-25)


شیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره کـــــــــــــــــــــــــــــــاله
 
با این نتیجه هفته اینده برا باره سوم كاله و پیكان به مصافه هم میرن تا مشخص شه كه تو فینال چه تیمی با سایپا بازی خواهد كرد. ایشاالله كه كاله تو اون بازی هم برندس. ایشااللههههههههههههههههههههههههههههههههههه اینم عکسایه بازیه کاله با پیکان


پیكان - كاله مازندران 1


پیكان - كاله مازندران 2


پیكان - كاله مازندران 3


پیكان - كاله مازندران 4


پیكان - كاله مازندران 5


پیكان - كاله مازندران 6


پیكان - كاله مازندران 7


پیكان - كاله مازندران 8


پیكان - كاله مازندران 9


پیكان - كاله مازندران 10


پیكان - كاله مازندران 11


پیكان - كاله مازندران 12


پیكان - كاله مازندران 13


پیكان - كاله مازندران 14


پیكان - كاله مازندران 15


پیكان - كاله مازندران 16


پیكان - كاله مازندران 17


پیكان - كاله مازندران 18


پیكان - كاله مازندران 19


پیكان - كاله مازندران 20


پیكان - كاله مازندران 21


پیكان - كاله مازندران 22


پیكان - كاله مازندران 23


پیكان - كاله مازندران 24


پیكان - كاله مازندران 25


پیكان - كاله مازندران 26


پیكان - كاله مازندران 27


پیكان - كاله مازندران 28


پیكان - كاله مازندران 29


پیكان - كاله مازندران 30


پیكان - كاله مازندران 31


پیكان - كاله مازندران 32


پیكان - كاله مازندران 33


پیكان - كاله مازندران 34


پیكان - كاله مازندران 35


پیكان - كاله مازندران 36


پیكان - كاله مازندران 37


پیكان - كاله مازندران 38


پیكان - كاله مازندران 39


پیكان - كاله مازندران 40


پیكان - كاله مازندران 41


پیكان - كاله مازندران 42


پیكان - كاله مازندران 43


پیكان - كاله مازندران 44


پیكان - كاله مازندران 45

سری دومپیكان - كاله مازندران 2 1


پیكان - كاله مازندران 2 2


پیكان - كاله مازندران 2 3


پیكان - كاله مازندران 2 4


پیكان - كاله مازندران 2 5


پیكان - كاله مازندران 2 6


پیكان - كاله مازندران 2 7


پیكان - كاله مازندران 2 8


پیكان - كاله مازندران 2 9


پیكان - كاله مازندران 2 10


پیكان - كاله مازندران 2 11


پیكان - كاله مازندران 2 12


پیكان - كاله مازندران 2 13


پیكان - كاله مازندران 2 14


پیكان - كاله مازندران 2 15


پیكان - كاله مازندران 2 16


پیكان - كاله مازندران 2 17


پیكان - كاله مازندران 2 18


پیكان - كاله مازندران 2 19


پیكان - كاله مازندران 2 20


پیكان - كاله مازندران 2 21


پیكان - كاله مازندران 2 22


پیكان - كاله مازندران 2 23


پیكان - كاله مازندران 2 24


پیكان - كاله مازندران 2 25


پیكان - كاله مازندران 2 26


پیكان - كاله مازندران 2 27


پیكان - كاله مازندران 2 28


پیكان - كاله مازندران 2 29سری سوم

 پیكان - كاله مازندران 3 1


 پیكان - كاله مازندران 3 2


 پیكان - كاله مازندران 3 3


 پیكان - كاله مازندران 3 4


 پیكان - كاله مازندران 3 5


 پیكان - كاله مازندران 3 6


 پیكان - كاله مازندران 3 7


 پیكان - كاله مازندران 3 8


 پیكان - كاله مازندران 3 9


 پیكان - كاله مازندران 3 10


 پیكان - كاله مازندران 3 11


 پیكان - كاله مازندران 3 12


 پیكان - كاله مازندران 3 13


 پیكان - كاله مازندران 3 14


 پیكان - كاله مازندران 3 15


 پیكان - كاله مازندران 3 16


 پیكان - كاله مازندران 3 17


+نوشته شده در چهارشنبه 17 اسفند 1390 ساعت06:53 ب.ظ توسط ترانه | نظر یادت نره |